Ngay.me

We Provide What You Need

Tổng cộng: VNĐ

Muagivay – 3M 244SP yellow textured paper high temperature spray masking tape 15 mm wide 50 m long 0.08 mm thick

Giá tham khảo: 69,350 VNĐ

Muagivay –3M 244SP yellow textured paper high temperature spray masking tape 15 mm wide 50 m long 0.08 mm thick

Mã: ALI54858 Danh mục:

Mô tả

Muagivay –

Thương hiệu 3M

SKU 4264302182161

Muagivay –3M 244SP yellow textured paper high temperature spray masking tape 15 mm wide 50 m long 0.08 mm thick